Бахмутская газета «СОБЫТИЯ» выходит по средам в Бахмуте (Артемовске), Часов Яре, Соледаре
12.06.2019
№ 24
(1327)

Все выпуски
 
E-mail:
Пароль:
Напомнить пароль?
Регистрация
Фонд «ДАР» угодил студентам-медикам      Бахмут «осиротел»      Зайцево. Серые будни      Тем, кто выбирает профессию      Сотрудница банка снимала деньги с чужих счетов      Интернет для всех, а газеты – для избранных      Ляшко: Захистимо мову – захистимо Україну      Тридцать три депутата, и ни одной глупой мысли      А очки, наверно, розовые      последний звонок в закрытой школе      От чего умирают в Бахмутском районе?      Креативное лето в ОШ №5 начинается     
Прочие статьи  № 51 (1302) от 19.12.2018 Другое 
П О В i Д О М Л Е Н Н Я про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягає оцiнцi впливу на довкiлля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙСТИЛЬ+»,

код ЄДРПОУ 39830765

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

1. Інформація про суб’єкт господарювання

Юридична адреса: 85360, Донецька обл., Покровський район,

с. Солоне, вул. Центральна, 37;

е-mail: a.lisica0788@gmail.com

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

Планована діяльність полягає у користуванні надрами та видобуванні кам’яного вугілля вугільного пласта h1 шахтою ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+», виділеної в межах ділянки «Ізмайлівська».Проектом передбачається механізація очистки попередніх відстійників шахтних вод за допомогою шнекового пристрою, який забирає і транспортує шлам в вагонетку.

Технічна альтернатива 1

Планована діяльність полягає у користування надрами та видобуванні кам’яного вугілля вугільного пласта h1 шахтою ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+», виділеної в межах ділянки «Ізмайлівська».

Проектом передбачається очистка попередніх відстійників шахтних вод за допомогою грейферного крану.

Технічна альтернатива 2

Не розглядається.

3. Місце провадження плано-ваної діяльності, територіальні альтернативи

Поле шахтоділянки ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+» розташоване на території Покровського району Донецької області біля селища Солоне. Оцінювана площа представляє хвилясту рівнину з загальним зниженням до русла р. Вовча.

В економічному відношенні площа розташована в межах великого, добре освоєного гірничою промисловістю району. Найближчими населеними пунктами є міста Курахово, Селидове, селища Ільїнка, Александрополь, Зоряне. Вздовж східної границі ділянки проходить автомобільна дорога, яка поєднує найближчі населені пункти. На північному сході від ділянки проходить залізниця. Поблизу ділянки розташовані шахти «Курахівська», «Росія», які поєднані між собою залізницями та ґрунтовими дорогами.

В районі ділянки відсутні історичні, геологічні і культурні пам’ятники.

Територіальні альтернативи 1, 2

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до ділянки родовища).

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Освоєння запасів корисних копалин та забезпечення ресурсної бази України. Вугілля оцінюваного пласта h1 може використовуватися як висококалорійне енергетичне паливо. Позитивний аспект - створення робочих місць, забезпечення потреб населення послугами підприємства. Прийняті природоохоронні заходи забезпечують мінімальний залишковий рівень впливу господарської діяльності на умови життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Шахтоділянка, що виділена на площі вугільної ділянки «Ізмайлівська», розташована на території Покровського району Донецької області, в межах Красноармійського геолого-промислового району Донбасу.

У геолого-структурному відношенні площа розташована у південній частині великої пологої Красноармійської монокліналі південно-західного крила Кальміус-Торецької улоговини.

Площа ділянки складає 0,667 км2, по простяганню 1,3 км, по падінню 0,65км.

Згідно з класифікаційними показниками діючого ДСТУ 3472:2015 вугілля належить до марки ДГ (довгополум’яне газове) і може бути використане як енергетична сировина.

Площа розташування шахти має відносно складні гідрогеологічні умови для відпрацювання вугілля, прогнозний приплив води до шахти у межах площі при повному розвитку гірничих робіт по простяганню і на глибину складе у середньому 8 м3/годину.

Відповідно до Класифікації запасів родовищ корисних копалин, поле шахти віднесене до II групи складності геологічної будови.

Вугільний пласт залягає на незначній глибіні, та газоносність пласта не перевищить 5м3/т.г.м. Вугільний пласт h1 можливо віднести до не загрозливих за викидами, не схильних до самозаймання. Пласт h1 в межах площі має потужність у межах 0,55-0,60 м.

Проектна річна потужність шахти – 15 тис. т. Проектний термін розробки - 17,9 роки.

Проммайданчик буде представлений технологічним комплексом вантажного і вентиляційного стовбу-рів, протипожежних резервуарів і протипожежних насосних станцій, калориферних установок біля вантажного стовбура.

Джерелом електроенергії є електромережі «Донбасенерго». Водопостачання району здійснюється за рахунок Курахівського водоймища.

Порода, що вийматиметься, буде забутовуватися у відпрацьований простір. Відвали порід не передбачаються.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного законодавства.

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 встановлюються згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

Щодо територіальних альтернатив 1, 2

Не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до ділянки родовища).

7. Необхідні еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

- мінімізація використання родючих земель при розміщенні технологічних споруд;

- зняття і збереження родючих ґрунтів при будівництві;

- гідрологічні вишукування з метою забезпечення цілісності підземних джерел постачання питної води;

- прогнозування очікуваних деформацій земної поверхні та оцінка провалонебезпечності;

- виконання рекультивації ушкоджених земель після завершення відпрацювання запасів.

Щодо територіальних альтернатив 1, 2

Не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до ділянки родовища).

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

Клімат і мікроклімат: процес видобування вугілля не є діяльністю, що має значні виділення тепла, вологи, газів, що призводить до парникового ефекту і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат в прилеглій місцевості.

Геологічне середовище: вплив виявляється у вигляді порушення нормативного стану геологічного розрізу в процесі видобування корисної копалини.

Повітряне середовище: джерелами забруднення атмосфери при розробці родовища є технологічне обладнання, викиди метану. З урахуванням реалізації запланованих природоохоронних заходів, очікуваний вплив характеризується як екологічно допустимий. Платіж за викиди забруднюючих речовин в атмосферу, визначений в грошовому виразі, розраховується згідно ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України).

Водне середовище: передбачено впровадження заходів щодо забезпечення режиму обмежень ПЗС; при штатному режимі діяльності підприємства, з урахуванням впровадження передбачених організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив характеризується як екологічно допустимий.

Вплив на ґрунт та земельні ресурси: можливий при проведенні робіт з облаштування об’єктів використання надр. Вплив планованої діяльності на ґрунт в звичайному режимі експлуатації мінімальний і може бути помітним в разі порушення технологічних процесів. Мінімізація ризиків досягається шляхом ретельного управління діяльністю, забезпеченням безпечного поводження з небезпечними речовинами.

Природно-заповідний фонд: вплив на об’єкти природно-заповідного фонду не здійснюватиметься, оскільки на землях природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення геологорозвідувальні та інші роботи не проводитимуться.

Рослинний, тваринний світ:

Рослинність - прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву мінімальні; передбачені дії, направлені на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву.

Тваринний світ - вплив опосередкований за рахунок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Вплив на рослинний і тваринний світ характеризується як екологічно допустимий.

Навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації. Роботи, пов’язані з користуванням надрами на територіях пам’яток архітектури, історії і культури (як об’єктів забудови), зон рекреації, культурного ландшафту, не проводитимуться.

Відходи: поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний та якісний склад відходів визначається по мірі їх утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих норм і актів).

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із пунктом 3 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із потенційного впливу на повітря, ґрунт, водні ресурси, флору і фауну в межах ділянки надр,.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень та пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності:

відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде спеціальний дозвіл на право користування надрами з метою видобування кам’яного вугілля, вугільного пласта h1 шахтою ТОВ «СТРОЙСТИЛЬ+», виділеної в межах ділянки «Ізмайлівська», що видається Державною службою геології та надр України.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України:

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35;

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua;

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

   

Разрешается копирование с обязательным указанием активной ссылки на http://sobitiya.com.ua/news_full.php?nid=23832
 
 

Комментарии читателей к этой новости [0]:

Добавление комментария:

Напоминаем, что добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи нашего сайта. Зарегистрироваться >

Комментарии не должны содержать ненормативную лексику, неправдивую информацию, искажение фактов, оскорбления, домыслы, порочащие честь и достоинство третьих лиц. Также не разрешается употреблять html-теги. В противном случае администрация сайта оставляет за собой право на удаление данного комментария.

Посмотреть все материалы из рубрики "Прочие статьи".
Посмотреть все материалы из выпуска № 51 (1302) от 19.12.2018.

 
     
Новости за эту дату Новости за 19.12.2018:

   

 

  © 2010-2019 Sobitiya.com.ua - Бахмутская еженедельная газета «СОБЫТИЯ» (Бахмут, Часов Яр, Соледар, Бахмутский р-н Донецкой области).

Разрешается копирование материалов сайта с обязательным указанием активной ссылки на страницу сайта Sobitiya.com.ua.

 

узнать больше
о еженедельнике

быстро найти
на сайте Событий

сориентироваться
по карте сайта

почитать
RSS-ленты

ознакомиться
с архивом

просмотреть
объявления

связаться
с редакцией